Extern part ska utreda situationen på Sigghusberg

28 juni 2023

Stöd och omsorg

Hjo kommun har fått kännedom om att personal har upplevt problem med arbetsplatskulturen och ledarskapet på kommunens särskilda boende Sigghusberg. Vi kommer därför att tillsätta en extern utredning för att göra en objektiv bedömning av situationen på arbetsplatsen.

Kritiken har bland annat kommit från tidigare anställda i en artikel i Hjo tidning. Delar av uppgifterna som framkommer känner vi till sedan tidigare, men viss information är ny för oss. Därför kommer vi att ta hjälp av en extern part som ska utreda situationen.

Vi behöver reda ut vad som inte fungerar på Sigghusberg och hur vi kan förbättra situationen där framöver, säger utvecklingschef Tor Kempe.

Utredningen kommer att påbörjas så snart som möjligt efter semesterperioden. Inom kort börjar vi ta in offerter för att anlita en extern part.

Vad händer nu?

Utöver den externa utredningen kommer vi att öppna en enkät för de anställda och tidigare anställda på Sigghusberg, där de anonymt kan berätta om sin arbetssituation. Här finns enkäten för dem som jobbar eller har jobbat på Sigghusberg.

All information kommer att överlämnas till den externa utredaren.

Vi kommer även fortsatt att ha avslutningssamtal med alla medarbetare som slutar sin tjänst hos oss. Framöver kommer det också att finnas en anonym enkät som den som slutar kan besvara för att hjälpa oss att förbättra arbetssituationen.

Brukarnas situation är av största vikt

Utöver kritik mot ledarskapet och kulturen på arbetsplatsen har tidigare personal framfört oro för att brukarna inte omhändertas på ett bra sätt. Även de uppgifterna tar vi på största allvar.

Att våra brukare får det stöd de behöver och att vår personal ges de bästa möjliga förutsättningarna är såklart högsta prioritet för oss, säger Tor Kempe.

Om du som brukare eller anhörig har frågor eller tankar om verksamheten på Sigghusberg är du välkommen att använda Synpunkten. Alla synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna göra Sigghusberg till ett så bra boende som möjligt.