Guldregn över Hjo Kommun – Årets UF-kommun

16 juni 2023

Näringsliv och arbete, Förskola och skola

Ung Företagsamhet Skaraborg har delat ut sina Guldstjärnor och utsett vinnare i kategorierna årets grundskola och årets kommun. Hjo kommun tog hem utmärkelsen årets UF-kommun.

Av femton kommuner i Skaraborg var fyra nominerade till årets UF-kommun: Hjo, Skövde, Lidköping och Tidaholm.

Det är kul att vårt arbete uppmärksammas och det känns extra bra att vi är igång med samverkan mellan skola och näringsliv. Det är en av de frågor som näringslivet signalerade i företagsklimatenkäten att man vill se mera utav, säger Christian Johansson, näringslivsutvecklare.

Motiveringen till utmärkelsen årets UF-kommun löd så här:

Årets UF-kommun är en kommun med ambitiösa mål som verkligen gett sig DEN på att lyckas! Som hittar nya arenor för möten och utbyten mellan näringsliv, skola, UF och beslutsfattare. Som vi säger på UF: Entreprenörskap är att se möjligheter och göra något av dem. Det här är inte början, utan fortsättningen på "a long and beautiful friendship": Årets UF-kommun - We LOVE Hjo!!

Förutom den utmärkelsen mottog vi också en guldstjärna för att näringslivsutvecklare och skolchef tillsammans har visat på bra samarbete mellan näringsliv, skola och UF. 

Utmärkelsen visar på att vi gör rätt saker och att vårt påbörjade arbete för att stärka samverkan mellan skola och näringsliv är på rätt spår.

Pågående arbete i grundskolan

Arbetet med Ung företagsamhet genomsyrar stora delar av Hjo kommuns organisation, från engagerade politiker till lektionerna i grundskolan.

I grundskolan arbetar vi med läromedlet "Vårt Samhälle" där eleverna med sin kreativitet får vara delaktiga i samhällsbyggandet: från att odla och bygga bostäder till att öppna affärer och diskutera välfärdsfrågor. Eleverna får med sig ett entreprenörstänk och en bredare förståelse för samhällets funktioner: vad som behövs för att verksamheter, företag, producenter m.m ska fungera.

Det är värdefullt och inspirerande att vi kan vara med och skapa möjligheter och förutsättningar för våra unga att lära sig mer om företagande och entreprenörskap. Att de ges chansen att tidigt få träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap gör riktig skillnad i framtiden, säger skolchef Mari-Louise Brage.

Studier visar att elever som tidigt får lära sig om detta och får möjligheten att använda sin kreativitet och arbeta med företagande i skolan i regel får bättre betyg, läser vidare i större utsträckning, är mer attraktiva på arbetsmarknaden och startar oftare företag.

Eftersom sommaren kommer vi att intensifiera och förstärka samarbetet mellan näringslivet och skolan.