Särskola blir anpassad skolform

11 juli 2023

Förskola och skola

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som ska stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter samtidigt namn till anpassade skolformer.

De gamla begreppen signalerar att eleverna skulle vara särskilda på ett sätt som är negativt och stigmatiserande. Det nya namnet anpassade skolformer beskriver verksamheten på ett bättre sätt eftersom undervisningen anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov, säger Jonas Monsén, undervisningsråd på Skolverket i ett pressmeddelande.

Det här innebär ändringarna

Ändringarna innebär att:

  • grundsärskola byter namn till anpassad grundskola
  • gymnasiesärskola byter namn till anpassad gymnasieskola
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort.
  • läroplaner och styrdokument uppdateras med de nya begreppen. Bortsett från namn- och begreppsändringarna är innehållet i läroplanerna oförändrat.

Läs mer om förändringarna på Skolverkets hemsida