Namnbyten inom verksamhetsområdet socialtjänst

11 juli 2023

Stöd och omsorg

Från och med juli byter verksamhetsområdet Arbete och socialtjänst namn till det mer renodlade namnet socialtjänst. Även funktionsnedsättningsenheten byter namn till enheten för funktionsstöd.

Vi byter namn för att förenkla för våra medborgare. Vi hoppas att det ska bli enklare att förstå vad man kan få hjälp och stöd med när man vänder sig till oss, säger socialtjänstchef Charlotte Warling.

I verksamhetsområdet socialtjänst ingår fyra enheter:

  • Arbetsmarknads- och integrationsenhet där vägledningscentrum, flyktingmottagning, arbetscentrum och olika arbetsmarknadsprojekt ingår.
  • Barn- och familjeenhet som bland annat arbetar med barn- och ungdomshandläggning, familjehem, familjerätt, öppenvård, familjecentralen och öppna förskolan, ungdomsmottagning.
  • Vuxenenhet som bland annat arbetar med ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), budget och skuldrådgivning, dödsbo, biståndshandläggning, missbruk/beroende, våld i nära relation, socialpsykiatri.
  • Funktionsstöd som bland annat arbetar med personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsboende för barn och unga, gruppboende, boendestöd.