Ny infartsskylt på plats vid infarten från Skövde

20 januari 2023

Trafik och stadsmiljö

Nu är infartsskylten vid Skövde-infarten på plats. På led-skärmen kommer det att visas information om stora evenemang och andra budskap för att marknadsföra Hjo. Just nu visas samma bild hela tiden, men från och med månadsskiftet kommer olika bilder och budskap att synas på skärmen.

Det är Per Olsson från Hjo som har designat skylten. Delarna i cortenplåt är tillverkade av lokala företaget Grenabo och led-skärmen är inköpt från Kina.

Led-skärmens ljusstyrka regleras automatiskt beroende på hur ljust det är utomhus. När det är mörkt ute drar skärmen bara 10 procent av energin.

Led-rampen längst ner på skylten, som lyser upp siluetten, kommer att förstärkas för att framhäva siluetten ytterligare. Framöver kommer vi att utvärdera den här skylten för att därefter ta beslut om skyltar vid de andra infarterna, i första hand vid den södra.