De leder kommunens utskott och nämnder

De nya politiska ordförandena i Hjo kommun uppställda vid en vägg utomhus

1 februari 2023

Kommun och politik

Efter valet i september har ett antal nya politiker tagit plats i kommunfullmäktige. Dessutom har utskotten och nämnderna fått nya ordföranden.

Kommunfullmäktige kan beskriver som kommunens "riksdag". Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse. Kommunstyrelsen kan kallas kommunens "regering". Kommunstyrelsen har fem utskott som bereder ärenden innan de kommer till kommunstyrelsen. 

Det finns även en byggnadsnämnd som hanterar enklare planfrågor och bygglov.

Ordförande i nämnder och utskott

Här är politikerna som leder nämnderna och utskotten under mandatperioden:

  • Catrin Hulmarker, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i allmänna utskottet
  • Malin Carlbom, ordförande för barn- och utbildningsutskottet
  • Ann-Christine Fredriksson, ordförande för sociala utskottet och individutskottet
  • Stefan Swenson, ordförande för tekniska utskottet
  • Knut Indebetou, ordförande för byggnadsnämnden

Utbildning för politikerna

Den 1 februari fick alla politiker i kommunen delta på en utbildningsdag på Park. Under dagen berättade bland annat förvaltningen om kommunens olika verksamheter, kommunens ekonomi och lagar som politikerna behöver känna till i sitt uppdrag.