Hjo tappar i Hemtjänstindex

En personal håller sina händer om en äldre persons händer. Båda ser glada ut.

12 december 2023

Stöd och omsorg

I årets Hemtjänstindex tappar Hjo kommun från plats 101 till 254. Det låga resultatet beror bland annat på att Hjo saknar vissa uppgifter i den statistik som indexet bygger på.

Hemtjänstindexet är ett kvalitetsmått för hemtjänsten, som publicerades första gången förra året. SPF Seniorerna står bakom indexet.

Vad beror resultatet på?

Det är svårt att säga eftersom indexet inte är så detaljerat. Men vi kan se att resultatet påverkas negativt av att det saknas vissa uppgifter, säger vård- och omsorgschef Annika Törner.

Bland annat saknas uppgifter från Socialstyrelsens enhetsundersökning. Resultatet försämras också av att vi i Hjo inte använder oss av tjänsten Senior Alert för kvalitetsrapportering. Det är bland annat en del av orsaken till att vi placerar oss sist inom området stöd och utveckling.

Vi ser det här som ytterligare ett tecken på att vi behöver fortsätta arbeta med att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Tillsammans med enhetscheferna på hemtjänsten kommer vi att arbeta vidare med de här frågorna, säger Annika Törner.
Bra betyg i brukarundersökningar

Trots den låga placeringen i Hemtjänstindex får Hjo kommun höga poäng i de brukarundersökningar som genomförs regelbundet, vilket tyder på att utförandet av hemvården fungerar bra. Området ”utförande” i Hemtjänstindex är också det område där vi tappar minst jämfört med förra året.