Mobilfri skola för att skapa trygghet

25 augusti 2023

Förskola och skola

Vid läsårsstarten 2023 infördes mobilfri skola för Guldkroksskolan 7-9. Syftet är att skapa en tryggare miljö och öka studieron på skolan.

Vi tror att det är bra att eleverna får öva på att umgås utan sina mobiltelefoner under skoldagen. Vår utmaning nu är att möta upp med bra rastaktiviteter och fler vuxna i korridorerna som kan vara ett stöd i det sociala samspelet säger rektor Johan Östlund.

Beteendeförändring och kunskapsluckor

Att inte ha mobilen tillgänglig under dagen har gjort att eleverna behöver förändra vissa beteenden.

Det har ändå gått ganska bra att inte ha mobilen. Tidigare hade man ju klockan i mobilen och schemat som bakgrundsbild så att det var lätt att kolla var man skulle vara berättar Filippa Englund och Marley Bergman som går i årskurs 8.

Alla klassers scheman har satts upp i elevcaféet Frallan så att eleverna kan hitta dem. Man har också upptäckt att skolans klockor behöver ses över. Flera av dem går inte rätt vilket kommer åtgärdas inom kort.

I samband med detta har vi också upptäckt att det finns en grupp elever som inte riktigt har ordning på den analoga klockan så där har vi lite att jobba med, säger Johan Östlund.

Stor omställning för vissa

Telefonerna samlas in av den lärare som har dagens första lektion och telefonerna lämnas sedan tillbaka efter sista lektionen.

Det har gått förhållandevis bra. Så klart finns det alltid några som inte vill lämna ifrån sig telefonen och ett gäng som går in för att hitta kryphål men det får vi hantera allt eftersom vi upptäcker det. Det kommer ta ett tag innan det här sätter sig både för personal och elever säger Mikael Olausson som är lärare på Guldkroksskolan.

För årskurs 7 är det ingen större omställning eftersom de inte har haft telefonerna under skoltid tidigare. Det är lite svårare för de äldre årskurserna eftersom de har vant sig vid att ha dem. Men det kommer gå det också säger Mikael Olausson.

En grupp från årskurs 9 tycker att beslutet är dåligt och gör saker svårare för dem.

Det blir ju svårare med schemat och så men vissa salar blir också låsta vid lektionens början och nu kan man inte få tag i någon som kan komma och öppna om man råkar bli lite sen säger Nele Schettler som går i årskurs 9.

Anpassningar kommer behöva göras

Vi kommer garanterat stöta på saker som vi inte har tänkt på och som vi då måste hantera. Men det finns alltid utrymme för att skruva och förändra så att det blir så bra som möjligt. Det är ju första gången vi gör detta så det måste få ta lite tid att få det rätt säger Johan Östlund.

En första utvärdering kommer göras till årsskiftet.

  • Frågor och svar om mobilfri skola

    Hjo kommun har från och med läsårsstarten 2023 infört mobilfri skola för årskurs 7-9. Sedan tidigare är årskurs f-6 mobilfri på samtliga kommunens skolor. Nedan följer vanliga frågor och svar kring mobilfri skola.