Höjd terrorhotnivå i Sverige

18 augusti 2023

Kommun och politik

Den 17 augusti 2023 meddelade Säkerhetspolisen (SÄPO) att terrorhotnivån höjs i Sverige. Det handlar om ett försämrat säkerhetsläge och ett högt hot mot landet som bedöms bestå under en längre tid. Uppmaningen från myndigheterna är att fortsätta leva som vanligt, men var källkritisk och var vaksam.

Mer om höjning av terrorhotnivån finns att läsa här:
Höjning av terrorhotnivån till högt hot - sakerhetspolisen.se

Vad innebär det för våra invånare?

  • Fortsätt leva som vanligt, men var vaksam - du känner din närmiljö bäst. Tipsa polisen om du märker något, där du bor och verkar, som avviker från hur det brukar vara. Kontaktuppgifter till polisen finns här: Frågor och svar om den höjda terrorhotnivån - polisen.se
  • Ta del av korrekt information från myndigheter och andra pålitliga källor, var källkritisk och låt bli att dela obekräftad information och sprida rykten.

Hjo kommun följer utvecklingen av läget i omvärlden och har beredskap för att hantera händelser som kan påverka samhällsviktiga funktioner inom kommunen. Kommunen deltar även i länsövergripande samverkansforum med lokala och regional aktörer.

Mer information