Hjo sparar energi

En glödlampa mot en bakgrund av en äng med blå himmel

18 oktober 2022

Energi

Just nu råder en besvärlig energisituation i Sverige och Europa. Vi i Hjo kommun kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. På den här sidan kan du läsa mer om vad kommunen gör och få tips på vad du själv kan göra.

Kommunen arbetar med åtgärder för att minska vår energiförbrukning och därmed kapa effekttopparna. Vi samverkar inom organisationen och med andra myndigheter. Du som privatperson bör också se över hur du kan bidra.

Det finns flera anledningar att spara el, till exempel:

 • Vi dämpar elkostnaderna
 • Vi minskar risken för elbrist i vinter

Ett långsiktigt arbete

Kommunen har sedan år 2010 arbetat med ett energibesparingsprogram där vi bland annat har investerat i nya ventilationsanläggningar, installation av solceller, LED-belysning och värmesystem. Det arbetet pågår hela tiden.

Åtgärder för att spara energi just nu

Utöver det långsiktiga arbetet ser vi över vilka åtgärder vi kan göra för att ytterligare minska energianvändningen. I ett första skede handlar det om åtgärder med liten påverkan.

Vi ser även över vilka fler åtgärder vi kan göra utan att kompromissa med säkerheten och tryggheten, säger fastighetschef Bo Adler.

Exempel på åtgärder:

 • Vi sänker inomhustemperaturen med två grader i vissa av kommunens fastigheter, t.ex. stadshuset. I skolorna sänker vi temperaturen med en grad. Temperaturen ändras inte på förskolor och i vård- och omsorgsbyggnader.
 • Vi kortar ned tiden då gatubelysningen är tänd samt släcker vissa lampor nattetid.
 • Vi ser över och justerar vår drift av ventilation för att minska energianvändningen.
 • Vi byter till rörelsestyrda lampor i motionsspåret vid Högaliden.
 • Vi ser över var vi kan installera närvarosensorer och timers för att utrustning ska vara avstängd när den inte används.

Det här kan du göra

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Varje kilowattimme räknas. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet.

Här tipsar Energimyndigheten genom sin kampanj ”Varje kilowattimme räknas”.

Här hittar du information och tips från kommunens energirådgivare.

 • Elledningar och gul himmel

  Kommunen förbereder sig för elavbrott

  Den här vintern är det risk för effektbrist, vilket skulle kunna innebära att elen behöver stängas av på vissa ställen under vissa timmar. Här kan du läsa mer om hur Hjo kommun förbereder sig, och vad du kan tänka på.