Behöver du tätare tömning av soptunnan?

Illustration av en person som slänger sopor i en grön tunna.

22 mars 2024

Bygga, bo och miljö

Gata/Park-avdelningen märker att en del hushållssopor slängs i våra papperskorgar, bland annat påsar med blöjor. När hushållssopor slängs blir papperskorgen blir full snabbt, vilket gör att det inte finns någon plats kvar för ”vanligt” skräp.

Papperskorgarna får inte användas för hushållssopor. Om du har svårt att få plats med soporna i din egen soptunna går det att beställa tätare tömning, exempelvis om du har blöjbarn.

Du kan läsa mer och beställa tätare tömning på Avfall och återvinning Skaraborgs webbplats. 

Tack för att ni hjälper oss att hålla ordning i den offentliga miljön, genom att använda papperskorgarna till det de är till för!