Rasrisk vid badhytterna

Trasig gångväg längs med badhytterna.

6 mars 2024

Trafik och stadsmiljö

Gångvägen längs stranden vid badhytterna är avstängd på grund av rasrisk.

Vi har tyvärr fått nya skador på gångvägen längs stranden vid badhytterna. Sträckan är avstängd i avvaktan på reparation.

Generellt är det fortfarande höga flöden och strömt i våra vattendrag.

Var försiktiga!