Europaparlamentsvalet 2024

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

I år är det val till Europaparlamentet. Den 9 juni är det valdag och du kan förtidsrösta från och med den 22 maj fram till valdagen. Genom att rösta i valet får du möjlighet att påverka vilka partier och politiker som ska styra de kommande fem åren.

Europaparlamentet

Det är val till Europaparlamentet vart femte år. Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Varje ledamot är med i en partigrupp. I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper och inte utifrån vilket land de kommer. Alla länder som är medlemmar i Europeiska Unionen får utse ett visst antal ledamöter. Europaparlamentet har 720 fasta platser och de antal platser som varje medlemsland får beror på hur stor folkmängd landet har. I Europaparlamentet sitter 21 svenska ledamöter.

Läs mer om vad EU gör för dig och hur det påverkar din vardag.

Kommunen är lokal valmyndighet

Valnämnden i kommunen är lokal valmyndighet och ansvarar för hela genomförandet av röstningen inom kommunen. Valnämndens uppgifter är bland annat att utse och utbilda röstmottagare. Nämnden ska även se till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt se till att allt material finns på plats då röstningen ska genomföras.

Rösträtt

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Läs mer på Valmyndighetens webbplats.