Kommunen förbereder sig för elavbrott

Elledningar och gul himmel

18 oktober 2022

Energi

Den här vintern är det risk för effektbrist, vilket skulle kunna innebära att elen behöver stängas av på vissa ställen under vissa timmar. Här kan du läsa mer om hur Hjo kommun förbereder sig, och vad du kan tänka på.

Här svarar myndigheten Svenska kraftnät på de vanligaste frågorna om effektbrist/frånkoppling.

I Hjo kommun fokuserar vi på att säkerställa att den samhällsviktiga verksamheten, till exempel vård och omsorg och skola, fungerar. Det är något vi har haft beredskap för sedan länge, då elavbrott i samband med till exempel en storm är något vi räknar med.

Kontakta respektive verksamhetschef om du har frågor om hur kommunen förbereder sig för strömavbrott.

Hemberedskap

Att förbereda sig för strömlösa perioder ingår i din hemberedskap. Det innebär att du ska säkra tillgång på mat, vatten, värme och information.

Läs mer om din hemberedskap på krisinformation.se

Strömavbrott

För mer information vid strömavbrott – ta kontakt med ditt elnätsbolag. I Hjo kommun är ditt elnätsbolag antingen Hjo energi, Vattenfall eller Almnäs bruk. De har ansvar för att informera om planerade och/eller pågående strömavbrott.

Informationspåverkan

Det finns mycket information att ta del av som rör bristen på el. Använd dig av säkra källor. Myndigheten för psykologiskt försvar har samlat tips för att känna igen falsk och vilseledande information.

  • En glödlampa mot en bakgrund av en äng med blå himmel

    Hjo sparar energi

    Just nu råder en besvärlig energisituation i Sverige och Europa. Vi i Hjo kommun kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. På den här sidan kan du läsa mer om vad kommunen gör och få tips på vad du själv kan göra.