Ny samhällsbyggnadschef med hjärtat i Hjo

Maria Berg, samhällsbyggnadschef, står vid en trävilla på en kullerstensgata.

7 mars 2024

Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Sedan den 1 januari är Maria Berg samhällsbyggnadschef i Hjo kommun. Hon har många års erfarenhet av verksamheten och ser fram emot att arbeta vidare för platsen som ligger henne närmast hjärtat.

Maria Berg är utbildad ekonom och har arbetat med samhällsbyggnadsfrågor i Hjo kommun i 13 år – först som ekonom och därefter som verksamhetsutvecklare. Hon blev tillförordnad samhällsbyggnadschef den 1 mars förra året.

Marias gedigna erfarenhet och engagemang i Hjo bådar gott för framtiden, säger kommundirektör Eva Ulfenborg.

Maria är tredje generationens Hjobo och har ett stort engagemang för Hjo och människorna här.

Den här platsen är så viktig för mig – jag brinner för Hjo. Jag och de cirka 100 medarbetarna på samhällsbyggnadsavdelningen går till jobbet varje dag för att Hjo ska vara en bra plats för alla som lever och verkar här.

Utmaningar framöver

Som samhällsbyggnadschef ser Maria flera utmaningar framöver. De närmaste åren står Sveriges kommuner inför ett tufft ekonomiskt läge. För att ha råd med välfärdsuppdraget är det därför viktigt att fler väljer att bo och verka i Hjo. Vi vet inte säkert hur de större etableringarna i Skaraborg kommer att påverka oss, men vi ska vara redo att välkomna ytterligare 100 nya invånare per år.

Vi ska fortsätta bygga med hänsyn till vår kulturmiljö men också till miljön i stort – vi behöver utveckla Hjo resursmässigt klokt och samtidigt göra klimatanpassningar, säger Maria.

Fler typer av bostäder

Det är positivt att antalet invånare i Hjo fortsätter att öka, men trenden är att vi blir fler äldre i förhållande till andel barn, unga och människor i yrkesverksam ålder. För att kunna välkomna nya invånare och bidra till utvecklingen i Skaraborg behöver kommunen göra det möjligt att bygga en större variation av bostäder för människors skiftande behov och önskemål i genom livet, för att till exempel locka fler unga till Hjo.

Vi har detaljplaner som gör det möjligt att bygga cirka 270 bostäder i dagsläget och förbereder för fler. Eftersom vi inte har ett kommunalt bostadsbolag är det goda samarbetet med Wennergrens och andra fastighetsägare viktigt.

Den nya samhällsbyggnadschefen ser också fram emot att utveckla Hjos grönytor, lyfta arbetet för biologisk mångfald och underlätta ytterligare för cyklister och gångare.

Det är enkelt att gå och cykla i Hjo, men vi ska fortsätta att binda ihop gång- och cykelnätet för att öka säkerheten.

”Otroligt gäng”

Maria bor ett par stenkast från torget tillsammans med sin man och deras barn. Utanför jobbet tränar hon spinning, tar långa promenader och läser gärna både skönlitteratur och fackböcker.

En chefskollega beskriver henne som kunnig inom området, omtänksam och lyhörd.

Jag hade aldrig vågat ge mig på det här om jag inte visste att jag hade ett otroligt gäng att arbeta tillsammans med. Jag är har stort förtroende för mina chefskollegor och medarbetarna på samhällsbyggnad, säger Maria.