Lämna klagomål på personuppgiftshanteringen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till, rättelse av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling.

Hjo kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.

Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det  är tekniskt mmöjligt att överföra personuppgifter från en personuppgiftsanvarig till en annan.

Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök www.imy.se för mer information.

För mer information om hur personuppgifter behandlas se www.hjo.se/GDPR.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är kommunstyrelsen i Hjo kommun.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud e-post dataskyddsombud@skovde.se alternativt Skövde kommuns Kontaktcenter Tfn. 0500-49 80 00