Återvinningsstationer i Hjo kommun

Skylt om återvinningsstationer i Hjo kommun

13 maj 2022

I Hjo kommun finns sex återvinningsstationer som Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för. På dessa återvinningsstationer förekommer ibland nedskräpning och överfulla behållare.

Om du stöter på en återvinningsstation med överfulla behållare eller nedsskräpning, är det viktigt att du anmäler detta till Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det gör du genom att ringa numret som står på skylten vid den aktuella återvinningsstationen och anger stationsnumret.