Hur hanteras dina personuppgifter i denna e-tjänst?

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Personuppgifter vi behandlar om dig och ditt barn

  • namn
  • adress
  • personnr
  • e-post
  • telenr
  • Ändamålet med behandlingen

Arbetsmarknadsenheten i Hjo kommun samlar in och lagrar dessa personuppgifter för att kunna administrera önskemål om ferieplacering. 

Laglig grund

I samband med att du ansöker om feriepraktik via kommunens e-tjänst samtycker du till att Hjo kommun hanterar dina personuppgifter. Laglig grund för behandlingen dataskyddsförordningen 6b - Fullgöra avtal med den registrerade. De som får ta del av dina personuppgifter är administrativ assistent på Arbetsmarknadsenheten.

Lagringstid

Tills dess att uppgifterna inte längre behövs för handläggning av feriepraktik.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Läs mer här