Skolornas arbete inför valet 2022

Teckningar med en jordglob, mensskydd och speltillbehör

17 oktober 2022

Förskola och skola

Inför valet 2022 arbetade alla våra skolor på olika sätt med demokrati, delaktighet och politik. Här berättar vi om ett axplock av allt arbete som har gjorts i olika klasser.

Hammarnskolan

I årskurs sex på Hammarnskolan fick eleverna göra egna partisymboler utifrån en specifik fråga. De skapade bland annat följande:

  • En bild med jorden och kaninöron. Den representerar åsikten att det behöver finnas fler tävlingar för kaninhoppning. 
  • En bild med förpackningar från Libresse. Bilden representerar åsikten att mensskydd måste bli gratis för kvinnor.
  • En bild med spel, godis och dricka som representerar åsikten att man ska få spela mer.

Grundsärskolan

På avdelningen Granen på grundsärskolan har eleverna fått titta på filmer, rita bilder, förklara och göra egna presentationer för att lära sig om valet. De har bland annat jobbat med:

  • att förstå kopplingen mellan valet och mandaten i riksdagen.
  • vad som skiljer demokratier och diktaturer.

Eleverna har sett partiledarutfrågningarna från Lilla Aktuellt och haft ett eget val med valbås, valsedlar, valförrättare och valurna.

Korsberga

De yngsta eleverna på Korsberga hade ett eget val där de röstade om vilken lek de skulle leka på ute-lektionen. Det fanns fyra lekar att välja mellan; eleverna fick en i taget gå utanför klassrummet och välja med en legobit. När barnet kom till ”valbåset” fanns en legobit i den aktuella färgen placerad på varje papper. Barnet valde bit i avskildhet och lämnade sedan biten i den slutna ”valurnan”.

Estrid Ericsonskolan

I årskurs 2-3 på Estrid Ericsonskolan skapade eleverna egna partier med namn, symbol och vad partiet står för. Därefter röstade eleverna bakom ett bås; de fick inte rösta på sitt eget parti. ”Djurpartiet” vann!

I årskurs 4-6 hölls ett skolval fredagen före valet. Resultatet jämfördes med riksresultatet veckan efter. Innan valet kollade eleverna på Lilla Aktuellts intervjuer med partiledarna Och analyserade skillnader och likheter mellan riksdagspartiernas ståndpunkter. Många av eleverna var nere i Samskoleparken för att samla information och prata med våra lokala politiker här i Hjo. De olika mellanstadieklasserna har också arbetat med samhällsbegreppet, demokrati och diktatur och funderat över vilka frågor de själva tycker är viktiga.  

Guldkroksskolan

Eleverna i klass 3A på Guldkroksskolan har arbetat med valet stora delar av höstterminen. De har lärt sig om demokrati och diktatur, yttrandefrihet, jämställdhet och rättvisa genom tv-programmet ”Grejen med demokrati” och tagit reda på vad de olika partierna står för i skol- och miljöfrågan.

Därefter fick eleverna bilda egna partier, välja partiledare och argumentera för sitt eget parti inför de andra i klassen. Till sist fick eleverna rösta om vilket parti som skulle vinna. Eleverna fick stå i kö, gå bakom en skärm, skriva namnet på partiet de röstade på och lägga ner det i ett kuvert som läraren la ner i en låda. Sedan öppnades varje kuvert och de räknade rösterna tillsammans.