Nya kostrekommendationer för fisk från Vättern

Trollingfiskebåt på väg ut från Hjo hamn.

13 juni 2024

Bygga, bo och miljö

Länsstyrelserna runt Vättern har utfärdat nya kostrekommendationer för fisk från Vättern, på grund av förhöjda halter av miljögiftet PFAS.

De kostrekommendationer som länsstyrelserna runt Vättern nu går ut med är:

  • Barn, ungdomar, gravida, ammande kvinnor och den som vill bli gravid i framtiden bör inte äta fisk från Vättern mer än 2–3 gånger per år.
  • Övriga bör inte äta fisk från Vättern mer än 12 gånger per år.

Läs länsstyrelsernas pressmeddelande här.

Hög kvalitet på dricksvattnet i Hjo

De nya kostrekommendationerna kan skapa oro kring dricksvatten från Vättern; här kommer därför en sammanfattning av PFAS-nivåerna för dricksvattnet i Hjo.

Den tillåtna PFAS 4-halten* (summan av 4 olika PFAS-ämnen) i dricksvatten är 4 nanogram per liter. På ledningsnätet tillhörande Hjo vattenverk så var koncentrationen av PFAS i maj i år 1,9 nanogram per liter, det vill säga halva gränsvärdet.

Det finns också ett gränsvärde för PFAS-21 (summan av 21 olika PFAS-ämnen) på 100 nanogram per liter. I maj var det värdet i Hjo 2,2.

Som Hjobo kan man känna sig trygg i att dricksvattnet med marginal klarar gränsvärdena för PFAS, säger Jesper Pettersson.

*Gränsvärdena gäller från och med 2026