Nyheter

Filtrera
 • Extern utredning om Sigghusberg utvidgas efter incident

  | Stöd och omsorg

  Hjo kommun har fått kännedom om att någon i personalen på det särskilda boendet Sigghusberg har använt arbetsplatsens telefon för att porrsurfa. Kommunen kommer nu att involvera den här problematiken i den pågående utredningen om kulturen och ledarskapet på Sigghusberg.

 • Mobilfri skola för att skapa trygghet

  | Förskola och skola

  Vid läsårsstarten 2023 infördes mobilfri skola för Guldkroksskolan 7-9. Syftet är att skapa en tryggare miljö och öka studieron på skolan.

 • Nu går det att anmäla sig till Senior sport school

  | Kultur och fritid

  Du som är 65 år eller äldre har nu chansen att anmäla dig till Senior sport school och under åtta veckor få prova på olika fysiska aktiviteter och lyssna till föreläsningar om hälsa och livsstil.

 • Discgolftävling på Högaliden

  | Kultur och fritid

  Ta chansen att se erfarna spelare tävla i discgolf på den sprillans nya banan uppe på Högaliden.

 • Höjd terrorhotnivå i Sverige

  | Kommun och politik

  Den 17 augusti 2023 meddelade Säkerhetspolisen (SÄPO) att terrorhotnivån höjs i Sverige. Det handlar om ett försämrat säkerhetsläge och ett högt hot mot landet som bedöms bestå under en längre tid. Uppmaningen från myndigheterna är att fortsätta leva som vanligt, men var källkritisk och var vaksam.

 • Tips för att hålla fåglar borta

  | Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

  Vi har fått synpunkter på att stora mängder kajor rör sig i stadskärnan, ofta i stora grupper. I Hjo kommun har vi tidigare skjutit av kajor i tätorten för att minska antalet – men då hittar snabbt nya kajor in till stan.

 • Namnbyten inom verksamhetsområdet socialtjänst

  | Stöd och omsorg

  Från och med juli byter verksamhetsområdet Arbete och socialtjänst namn till det mer renodlade namnet socialtjänst. Även funktionsnedsättningsenheten byter namn till enheten för funktionsstöd.

 • Särskola blir anpassad skolform

  | Förskola och skola

  Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som ska stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter samtidigt namn till anpassade skolformer.

 • Trafikförbudet nattetid i centrala Hjo 

  | Trafik och stadsmiljö

  Delar av centrala Hjo är avstängt för fordonstrafik från kl. 22 till 05 varje dag. Här berättar vi mer om varför, och vad som gäller om du har ett ärende i området nattetid.

 • Skadegörelse och flera bränder den senaste tiden

  | Kommun och politik

  Den senaste månaden har vi haft återkommande skadegörelse (t.ex. krossade fönster) och ett antal mindre, anlagda bränder i centrala Hjo, bland annat på Guldkroksskolans skolgård, Guldkroksområdet, Strömparterren och Bangatan.

 • Extern part ska utreda situationen på Sigghusberg

  | Stöd och omsorg

  Hjo kommun har fått kännedom om att personal har upplevt problem med arbetsplatskulturen och ledarskapet på kommunens särskilda boende Sigghusberg. Vi kommer därför att tillsätta en extern utredning för att göra en objektiv bedömning av situationen på arbetsplatsen.

 • Bilder från skolavslutningar

  | Förskola och skola

  Här hittar du bilder från flera av våra skolavslutningar.

 • Guldregn över Hjo Kommun – Årets UF-kommun

  | Näringsliv och arbete, Förskola och skola

  Ung Företagsamhet Skaraborg har delat ut sina Guldstjärnor och utsett vinnare i kategorierna årets grundskola och årets kommun. Hjo kommun tog hem utmärkelsen årets UF-kommun.

 • Årets pristagare inom miljö, kultur och idrott/fritid har korats!

  | Kommun och politik, Kultur och fritid

  Varje år delar Hjo kommun ut pris till personer, företag, organisationer eller föreningar som har gjort någonting särskilt för att gynna miljö, kultur samt idrott och fritid i Hjo. Årets pristagare hyllades i samband med nationaldagen.

 • Hjälp oss att hindra spridningen av rovmärla

  | Trafik och stadsmiljö

  Större rovmärla är en ny, invasiv främmande art som numera förekommer i Vättern. Hjälp till att hindra spridningen av arten genom att tvätta, tömma och torka båtar och utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

 • Information om anläggningsbidraget

  | Kultur och fritid

  Information om anläggningsbidraget som föreningar med egna anläggningar kan söka.

 • Direktupphandling får kritik från Konkurrensverket

  | Kommun och politik

  Konkurrensverket riktar kritik mot Hjo kommun efter att kommunen har utfört en otillåten direktupphandling för inköp av vissa entreprenadarbeten under 2021. Vi har nu arbetat för att säkerställa att alla upphandlingar genomförs på rätt sätt i framtiden.

 • Andra energislag än el ska värma upp nya bostäder

  | Bygga, bo och miljö

  Vid nybyggnationer och exploateringar ska Hjo kommun i största möjliga mån undvika el som energislag för uppvärmning, enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Det formella beslutet tas av kommunfullmäktige den 24 maj.

 • Nio företagare prisades på näringslivsgalan Guldhjärtat

  | Näringsliv och arbete

  Näringslivsgalan Guldhjärtat 2023 gick av stapeln den 11 maj på Grebbans nöjesrestaurang. Priser delades ut till årets företagare, årets besöksnäringsföretag, årets tillväxtbolag, årets gröna näringar, årets marknadsförare, årets nyföretagare, årets handlare, det goda exemplet samt guldhjärtat.

 • Kommunen vidtar åtgärder efter IVO:s granskning

  | Stöd och omsorg

  Efter att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat särskilda boenden i alla Sveriges kommuner har Hjo kommun fått påpekanden inom fyra områden: bristande kompetens, dokumentation, läkemedelshantering och vård i livets slutskede.