Nyheter

Filtrera
 • Kommunens budget för 2024

  | Kommun och politik

  Budgeten för 2024 innehåller vissa effektiviseringar men också medel för löneutveckling, kostnadsökningar, fler barn i verksamheterna, genomförande av nya lagstadgade uppgifter och arbetsskor till medarbetarna inom vården. Den åttaåriga investeringsbudgeten innehåller bland annat utveckling av Guldkroksområdet och utbyggnad av Skogshyddans förskola.

 • Ny barriär på Guldkroksbadet ska skydda från högt vattenstånd

  | Kultur och fritid, Bygga, bo och miljö

  På grund av högt vattenstånd och hård vind har strandskoningen som skyddar badhytterna på Guldkroksbadet från vatten rasat. För att undvika att byggnaden spolas ut i sjön har vi snabbt börjat bygga en skyddande barriär av natursten.

 • Nästa steg i kartläggningen på Sigghusberg

  | Stöd och omsorg

  Kartläggningen av situationen på Sigghusbergs särskilda boende fortsätter enligt plan. Under oktober har en kartläggning av nuläget på arbetsplatsen genomförts. Nu väntar kommunen på resultatet av denna.

 • Ny grupp ska samarbeta kring barn och unga i Hjo

  | Stöd och omsorg, Förskola och skola, Kultur och fritid

  Under hösten startar Hjo kommun en grupp som ska samarbeta kring barn och unga i Hjo. I gruppen finns representanter från skola, socialtjänst, elevhälsa och primärvård. Här berättar vi om gruppen och om andra åtgärder vi vidtar för att alla ska känna sig trygga och må bra, både i skolan och på fritiden.

 • Kommunen undersöker möjligheten att testa ”sommargata” på Hamngatan

  | Näringsliv och arbete, Kultur och fritid, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

  Kommunen undersöker just nu möjligheten att göra delar av Hamngatan till en tillfällig gågata under några veckor sommaren 2024. Genom att öppna upp gatan för fotgängare och skapa en härlig miljö hoppas vi att en sommargata skulle få fler att upptäcka Hamngatan och centrum. Inget beslut är taget och vi samtalar just nu med berörda inom till exempel näringslivet.

 • Nya skolgården i Fågelås är invigd!

  | Förskola och skola

  Under året har Fågelås skolas skolgård fått ett ansiktslyft med flera nya lekredskap och lekytor. Något som eleverna är mycket nöjda med.

 • Brukare inom äldreomsorgen får ett gott bemötande

  | Stöd och omsorg

  I Socialstyrelsens brukarundersökning svarar 98 % av brukarna inom hemvården i Hjo att de får ett gott bemötande. På våra äldreboenden upplever 93 % att personalen bemöter dem på ett bra sätt.

 • Ny körväg för busslinje 406 Hjo – Brandstorp/Fagerhult från december 2023

  | Trafik och stadsmiljö

  För att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för fler så ändrar Västtrafik i december 2023 körväg för linje 406 i södra delen av Hjo. Linje 405 Tidaholm – Hjo kommer köra som idag.

 • Hjoeleverna har högre betyg än genomsnittet

  | Förskola och skola

  Hjoeleverna som gick ut årskurs nio i våras har klarat skolan bättre än genomsnittet i landet. Dessutom har resultaten i årskurs nio förbättrats sen förra årets mätning i Hjo.

 • Gamla träd i stadsparken ses över

  | Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

  I helgen föll delar av ett träd i stadsparken, något som hade kunnat orsaka allvarlig skada. Hjo kommun ser nu över parken och tar ner eventuella träd med hög säkerhetsrisk.

 • Upptäck nya aktiviteter i Hjo

  | Kultur och fritid

  Så gott som alla aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Hjo, är nu samlade i Aktivitetskatalogen. Välkommen att upptäcka nya aktiviteter att göra på din fritid!

 • Hyggesfri nedtagning av träd vid Högaliden

  | Kultur och fritid, Bygga, bo och miljö

  Med start fredag den 27 oktober kommer kommunen att ta ner träd vid Högaliden. Orsaken är dels att vi vill skapa större biologisk mångfald i skogen, dels att många av träden är gamla och på sikt kan riskera att falla.

 • Incident med kanyl på Guldkroksskolan

  | Kommun och politik, Förskola och skola

  I tisdags skedde en incident med en kanyl som hittades av en elev på Guldkroksskolans skolgård. Skolan och kommunen arbetar nu för att hantera situationen och för att något liknande inte ska hända igen.

 • Undersökning av situationen på Sigghusberg går in i ny fas

  | Stöd och omsorg

  I oktober inleds arbetet med att kartlägga hur situationen på Sigghusbergs särskilda boende ser ut just nu. I första skedet genomförs intervjuer, samtalsgrupper och besök i verksamheten.

 • Ny närtrafikhållplats och cykelställ under tak

  | Trafik och stadsmiljö

  Hjo kommun arbetar med en ny närtrafikhållplats* vid den befintliga busshållplatsen Rosenlund, på Skövdevägen i höjd med Coop. I samband med den nya hållplatsen bygger vi ut det befintliga cykelstället med 16 platser under tak.

 • Besök på EU-parlamentet med fokus på finansieringsmöjligheter

  | Kommun och politik, Näringsliv och arbete, Stöd och omsorg, Förskola och skola

  Den 25-26 september var Hjo en av 14 kommuner från Leader Östra Skaraborg och Leader Sjuhärad som besökte EU-parlamentet i Bryssel. Syftet med resan var bland annat att öka kunskapen om vilka ekonomiska stöd och projektmedel som kommuner kan söka via EU.

 • Trygghetsskapande insatser i området runt Hammarnskolan

  | Kommun och politik, Stöd och omsorg, Förskola och skola

  Under en tid har det förekommit en del oönskad aktivitet som skapar otrygghet på och runt Hammarnskolans skolgård på kvällar och helger. Vi behöver nu alla hjälpas åt för att komma åt problemet och hantera orsakerna till situationen.

 • Hamnbacken avstängd för biltrafik den 2-13 oktober

  | Trafik och stadsmiljö

  Hamngatan är stängd för genomfart på sträckan Stora torget - Magasinsgatan, från den 2 oktober kl. 07.00 till den 13 oktober kl. 16.00. Avstängningen beror på att vi behöver göra underhåll på vatten- och avloppsledningar mellan torget och Hjoån.

 • Ungdomar får extrajobb för att skapa guldkant på kommunens särskilda boenden

  | Stöd och omsorg

  Från och med november kommer kommunens särskilda boenden Sigghusberg, Villa Rosell och Sjöryd få besök av ungdomar ett par timmar varje helg. Förhoppningen är att skapa guldkant på de äldres vardag samtidigt som vi ökar intresset för vårdyrket och ger högstadieelever chansen till ett första extrajobb.

 • Högalidens Discgolfpark är invigd!

  | Kultur och fritid

  I lördags invigdes Högalidens Discgolfpark. Den 18 hål långa banan har blivit verklighet genom ett samarbete mellan föreningen Hjo Disc och Hjo kommun.