Utveckling av Guldkroksområdet

9 juni 2022

Kultur och fritid

Nu är utredningen om Guldkroksområdet färdig. Här sammanfattar vi de förslag på förändringar som framkommer där. Den 15 juni ska kommunstyrelsen besluta om det fortsatta arbetet.

År 2020 påbörjade Hjo kommun en utredning för att se hur Guldkroksområdet skulle kunna utvecklas till en ännu bättre mötesplats med fokus på hälsa, rörelse och idrott.

Idrottslärare i kommunen, föreningar, invånare (med extra fokus på barn och unga) och samhällsbyggnadspersonal har kommit med tankar och idéer under utredningen. Vi har även inspirerats av vad som är på gång i omvärlden, till exempel konceptet ”Framtidens idrottshall” och det faktum att många numera vill idrotta utanför föreningar och bestämda tider.

I utredningen finns flera förslag på hur området skulle kunna utvecklas.

Se över hallarna

  • Undersöka möjligheten att bygga om och bygga till hallarna på området för att de ska kunna användas till fler olika aktiviteter och av fler människor (både utövare, åskådare och funktionärer).
  • Skapa lokaler på området som kan fungera som mötesplatser för föreningar och invånare.

Utemiljön – bredare fokus

  • Anpassa utemiljön för att möjliggöra fler typer av aktiviteter och rörelse, som komplement till ytorna för bollsport.
  • Tydligare entré och skyltning på området.

Fritidsgården

  • Se över möjligheten att flytta fritidsgården ”Mötesplats stationen” till området. På Guldkroksområdet finns redan idag inomhus- och utomhusytor som kan användas i fritidsverksamheten. Närheten till Guldkroksskolan är också en fördel.  
  • Om fritidsgården flyttar kommer personal att finnas på plats och då skulle hallarna kunna vara öppna för spontanidrott och möten mellan människor.

Vad händer nu?

Den 15 juni ska Kommunstyrelsens politiker besluta om utredningen och förvaltningens förslag till beslut.

Om kommunstyrelsen säger ja ska externa arkitekter hjälpa oss att göra en plan för hur området kan utvecklas, utifrån det som står i utredningen. Planen ska innehålla konkreta förslag på åtgärder, tidsplan och en kostnadsbild som ska presenteras för kommunstyrelsen senast i mars 2023.

Det finns pengar för att anlita arkitekt som ska rita fram konkreta förslag utifrån det utredningen har kommit fram till. Vi kommer att dra igång med det arbetet redan i år, säger kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker.

Tillgången till idrottshallar

Vi har under de senaste åren haft en diskussion i Hjo som handlat om behovet av en ny fullstor idrottshall, utöver de två som finns idag. Den nya hallen vid Estrid Ericsonskolan möjliggör fler lediga tider i de fullstora hallarna på de mest attraktiva tiderna.

När vi fördelar halltiderna innan varje säsong så får alla så många timmar de önskar, men det är ett särskilt tryck på vissa tider, säger Christer Svensson, verksamhetchef för Kultur, turism och fritid.