Nu gör vi om översiktsplanen!

Flygbild över Baggstedtsgården i Hjo

8 maj 2023

Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö, Översiktsplan

Hjo kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan. Nu behöver vi din hjälp med att tycka till om kommunens framtid! Träffa våra politiker och vår personal ute i våra tätorter och säg vad du tycker. Du kan även svara på frågor om kommunens framtid i en digital enkät.

Den nya översiktsplanen , som kommer att bli digital. En digital översiktsplan blir lättare att revidera i framtiden och den blir lättare för våra tjänstepersoner och kommuninvånare att använda.

Alla kommuner måste ha en gällande översiktsplan enligt Plan- och bygglagen. I översiktsplanen tar kommunen ställning till hur mark- och vattenområden inom kommunen ska användas i framtiden och vilken målsättning kommunen har att utvecklas. Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad och landsbygd ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas. Enligt planen ska den nya översiktsplanen antas av Kommunfullmäktige i april 2025.

Styrdokument för bland annat detaljplaner

Översiktsplanen är ett politiskt styrdokument som ger vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut. Översiktsplanen är inte bindande men ett viktigt styrdokument för detaljplaner, bygglov och andra tillståndsprövningar. Den är också underlag för dialog mellan stat och kommun om riksintressen och övriga allmänna intressen.  

Träffa stadsarkitekten

Kommunens stadsarkitekt Pål Dunér kommer under maj och juni att vara ute och träffa kommuninvånare för att få så många synpunkter som möjligt inför arbetet. Han kommer ofta att ha sällskap av någon politiker eller annan tjänsteperson som du också kan diskutera med och som kan svara på dina frågor. Vår stadsarkitekt kommer att vara ute både i Hjo och i våra mindre tätorter. Passa på att träffa Pål och ge dina synpunkter på vår kommun! Här kan du läsa om var och vilka tider vår stadsarkitekt är på besök.

Lämna dina tankar via vår enkät

Passa även på att svara på vår digitala enkät om hur du vill se Hjo kommuns framtid.

Vår stadsarkitekt kommer att ha med sig en QR-kod som enkelt kopplar upp din telefon till enkäten. QR-koden kommer även att finnas på ICA:s anslagstavla och andra publika platser.

Om du hellre vill fylla i enkäten på papper finns den att hämta i pappersform i kommunens reception på Torggatan 2 samt på Kulturkvarteret.

Kommunens stadsarkitekt Pål Dunér kommer under maj och juni att vara ute och träffa kommuninvånare för att samla in synpunkter inför arbetet med kommunens nya översiktsplan.