Treorna i Korsberga fick rymdpris för sina ”fundrikar”

Elever i årskurs 3 i Korsberga ligger på sina "fundrikar" - en slags kuddar.

1 mars 2024

Förskola och skola

En fundrik! Vad är det? Eleverna i årskurs tre på Korsberga skola vet exakt: En fundrik är en skön kudde som används under skoldagen. Nu skulle det dessutom kunna bli namnet på nästa rymduppdrag!

I februari utlyste Rymdstyrelsen en tävling på Instagram där de bad om namnförslag till ett kommande rymduppdrag. Åsa Weijnblad, lärare i årskurs 3 på Korsberga, såg inlägget och skickade in förslaget ”Fundrik” från klassen.

Eftersom klassen arbetar med rymden som tema den här terminen passade det bra att skicka in namnförslaget. De senaste veckorna har klassen bland annat följd den svenska astronauten Marcus Wandts rymdfärd.

Fundrik = Fundering + Rik

Sen i höstas har klassen så kallade ”fundrikar” i klassrummet. En fundrik är en skön tempurkudde som eleverna använder under skoldagen.

Vi tar fram dem när vi funderar om olika ord och teman, och när vi läser i våra bänkböcker brukar vi sitta på fundrikarna, förklarar eleven Kajsa.

Och varför heter de just fundrikar?

Vi funderar tillsammans och av funderingarna blir vi rika, säger eleven Axel.

När läraren Åsa skickade in förslaget löd motiveringen så här:

Fundrik skulle kort och gott kunna översättas till att vi har många funderingar och vi blir rika av kunskap av varandras idéer och allt nytt vi lär oss tillsammans!

Fint pris

I klassrummet har elevernas miniutställning om rymden nu fått tillskott i form av rymdstyrelsens pris: ett signerat foto av Marcus Wandt och en tygpåse, tygmärken och nyckelringar med namnet på Wandts rymdfärd.