Internationella kvinnodagen – Vi uppmärksammar arbetet med ”heltid som norm”

Emma Kallio, undersköterska i hemvården, promenerar på en grusväg i Hjo.

7 mars 2024

Kommun och politik, Stöd och omsorg

I många av välfärdens kvinnodominerade yrken är deltidsarbete vanligt. Deltid påverkar till exempel pensionen negativt. Därför arbetar Hjo kommun med projektet ”heltid som norm”, med målet att erbjuda fler medarbetare heltidstjänster.

Genom projektet ökar andelen heltidsanställda i kommunen genom att vi anställer personal på heltid i stället för deltid och verkar för att de som arbetar deltid men önskar jobba heltid får göra det. Så här har andelen heltidsarbetare i kommunen förändrats de senaste åren:

  • 2020: 53 procent
  • 2021: 55 procent
  • 2022: 69 procent
  • 2023 har vi inga siffror för än, men vi vet att andelen heltidsarbetare har fortsatt att öka.

”En dag kommer jag att gå i pension och då vill jag kunna leva”

En av de som har valt att gå upp till heltid är Emma Kallio, undersköterska i hemvården. Hon började som timvikarie 2013 och blev fastanställd 2017 – men på deltid. Förra året meddelade Emma sin chef att hon ville gå upp till heltid, och sedan december är det 100 procent som gäller.

Det känns som en självklarhet att jobba heltid om man tänker långsiktigt. Jag är bara 33 år nu, men en dag kommer jag att gå i pension och då vill jag kunna leva! säger Emma.

Alla som vill ska få jobba heltid, både inom vården och inom andra kvinnodominerade yrken. Kvinnor har ofta jobbat deltid för att kunna ta hand om hemmet, men nu lever vi i en annan tid. Jag klarade mig på min deltidslön, men heltid ger extra klirr i kassan och framför allt gör det stor skillnad för pensionen.

Hållbar arbetssituation är en förutsättning

För att fler ska vilja och kunna jobba heltid behöver arbetssituationen vara hållbar. Hjo kommun arbetar därför med att förbättra scheman, prioritera arbetsmiljön och sätta varje enskild medarbetare i centrum.

Det är viktigt att jobba heltid för att få en ekonomisk trygghet och kunna klara sig själv, nu men framför allt för att få en bra pension i framtiden. Vårt pensionssystem bygger på heltidsarbete, säger bemanningschef Håkan Svensson.