Elda rätt – Tänd i toppen!

Öppen spis med ved bredvid.

9 januari 2024

Bygga, bo och miljö

Har du vedkamin hemma? Mysigt! Här tipsar vi om hur du kan bidra till både bättre hälsa och klimat, samtidigt som du sparar pengar.

Eldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att hundratals personer om året dör i förtid. Sot från vedeldning har också en klimatpåverkan. Men det går att ändra på. Genom att elda på ett nytt sätt kan du bidra till att minska utsläppen med upp till 50 %, samtidigt som luften blir bättre där du bor.

Tre saker att tänka på:

  1. Tänd i toppen! Även om det kan ta en liten stund för brasan att ta sig så är vinsterna med att tända i toppen många. Gaserna som förångas från veden förbränns i stället för att spridas som föroreningar i luften, elden brinner jämnare och det blir mer värme per vedträ. Det är bra för hälsan, klimatet och plånboken (eftersom det går åt mindre ved!).
  2. Använd lagom torr ved och inte impregnerat trä eller avfall. Veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår. Ved som tas in i huset bör användas inom någon vecka, annars blir den för torr, vilket gör att den brinner upp fort och att utsläppen kan öka.
  3. Tänd helst med tändmedel i form av braständare eller fint huggna vedträn – undvik tidningspapper och tändvätska.