Nyheter

Filtrera
 • Nationaldagsfirande 6 juni

  | Kultur och fritid

  Fira Sveriges nationaldag i Hjo Stadspark

 • Guldkroksbadets öppettider i sommar

  | Kultur och fritid

  Badsäsongen är här! Morgonsimmet är igång, en ny lekplats är på plats och snart öppnar vi för bad, lek och simskola på Guldkroksbadet.

 • Förskolans dag firades

  | Förskola och skola

  Den 25 maj firades alla våra fantastiska förskolor. Varje dag arbetar förskolans personal för att främja barns lek och lust att lära.

 • Musik på Mötesplats Rödingen i juni

  | Stöd och omsorg, Rödingen

  Välkommen till Rödingens mötesplats fredag 2 juni kl. 13.30!

 • Information om anläggningsbidraget

  | Kultur och fritid

  Information om anläggningsbidraget som föreningar med egna anläggningar kan söka.

 • Direktupphandling får kritik från Konkurrensverket

  | Kommun och politik

  Konkurrensverket riktar kritik mot Hjo kommun efter att kommunen har utfört en otillåten direktupphandling för inköp av vissa entreprenadarbeten under 2021. Vi har nu arbetat för att säkerställa att alla upphandlingar genomförs på rätt sätt i framtiden.

 • Richard Grenabo är ny arbetsledare för gata/VA-nät

  | Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

  Sedan den 1 maj är Richard Grenabo arbetsledare för gata och VA-nät i kommunen. Tjänsten har varit vakant sedan John Hullberg slutade i oktober.

 • Andra energislag än el ska värma upp nya bostäder

  | Bygga, bo och miljö

  Vid nybyggnationer och exploateringar ska Hjo kommun i största möjliga mån undvika el som energislag för uppvärmning, enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Det formella beslutet tas av kommunfullmäktige den 24 maj.

 • Nio företagare prisades på näringslivsgalan Guldhjärtat

  | Näringsliv och arbete

  Näringslivsgalan Guldhjärtat 2023 gick av stapeln den 11 maj på Grebbans nöjesrestaurang. Priser delades ut till årets företagare, årets besöksnäringsföretag, årets tillväxtbolag, årets gröna näringar, årets marknadsförare, årets nyföretagare, årets handlare, det goda exemplet samt guldhjärtat.

 • Silva blir ny rektor för Fågelås och Korsberga skola

  | Förskola och skola

  Den 7 augusti blir Silva Carlstein rektor för skolorna i Fågelås och Korsberga. Hon ersätter Erika Lundberg, som i stället blir rektor för förskolorna Björkdungen, Fågelbo och Hammarns förskola.

 • Kommunen vidtar åtgärder efter IVO:s granskning

  | Stöd och omsorg

  Efter att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat särskilda boenden i alla Sveriges kommuner har Hjo kommun fått påpekanden inom fyra områden: bristande kompetens, dokumentation, läkemedelshantering och vård i livets slutskede.

 • Träffa stadsarkitekten – påverka kommunens nya översiktsplan

  | Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö, Översiktsplan

  Kommunens stadsarkitekt Pål Dunér kommer under maj och juni att vara ute och träffa kommuninvånare för att samla in synpunkter inför arbetet med kommunens nya översiktsplan.

 • Nu gör vi om översiktsplanen!

  | Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö, Översiktsplan

  Hjo kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan. Nu behöver vi din hjälp med att tycka till om kommunens framtid! Träffa våra politiker och vår personal ute i våra tätorter och säg vad du tycker. Du kan även svara på frågor om kommunens framtid i en digital enkät.

 • Kommunens årsredovisning för 2022 är klar

  | Kommun och politik

  Nu är kommunens årsredovisning för 2022 klar och finns att läsa. Resultatet blev 26,7 miljoner kronor plus. I sommar skickar vi ut "Årsredovisning i korthet" till samtliga hushåll i kommunen - en sammanfattad och mer lättillgänglig version av årsredovisningen.

 • Tennis i Stadsparken

  | Kultur och fritid

  Från och med måndag 8 maj är tennisbanorna i Stadsparken öppna för spel.

 • Möjlighet att ge synpunkter på visionen om Guldkroksområdet

  | Kultur och fritid

  I mars presenterade vi en vision för Guldkroksområdets framtid. Visionen utgår från de tankar och idéer som kommunen tidigare har samlat in från lokala aktörer. Den 15 maj-12 juni har du möjlighet att lämna synpunkter på visionen.

 • Vi söker tre nya kontaktpersoner

  | Stöd och omsorg

  En kontaktperson ger glädje och livserfarenhet till en medmänniska med funktionsnedsättning. Du behöver ingen speciell utbildning eller yrkeskompetens, men du behöver vara en god förebild och intresserad av människor.

 • Nu finns e-tjänst för ansökan om trygghetslarm

  | Stöd och omsorg

  Nu kan du som behöver trygghetslarm ansöka om detta via en e-tjänst.

 • Hjo-rektor en av tre svenskar på EU-konferens

  | Förskola och skola

  Den 3-5 maj arrangeras konferensen ”Schools go green and digital” i Bonn i Tyskland. Hans Johansson, biträdande rektor på Guldkroksskolan i Hjo, har fått är en av Sveriges tre platser. Han hoppas knyta kontakter som ska mynna ut i ett samarbete med andra skolor i Europa.

 • Funktionshinderenheten blir en del av Arbete och socialtjänst

  | Stöd och omsorg

  Från och med 1 maj flyttas funktionshinderenheten från Vård och omsorg till Arbete och socialtjänst.