Dricksvattnet får klart godkänt enligt kommande PFAS-gränsvärden

En vattenkran med en vattendroppe under.

9 januari 2024

Bygga, bo och miljö

Om två år sänks den tillåtna PFAS-halten* i dricksvatten från 90 nanogram per liter till 4. I Hjo ligger PFAS-halterna med god marginal under de nya gränsvärdena.

På ledningsnätet tillhörande Hjo vattenverk var koncentrationen av PFAS i maj i år 2 nanogram per liter, det vill säga halva gränsvärdet som gäller från 2026.

Om två år kommer det också att införas ett gränsvärde på PFAS-21 (summan av 21 olika PFAS-ämnen) på 100 nanogram per liter. I år var det värdet i Hjo 3,6.

Som Hjobo kan man känna sig trygg i att dricksvattnet med marginal klarar gränsvärdena för PFAS, säger Jesper Pettersson, som tillträdde som VA-chef i Hjo kommun den 1 januari.

Jesper har jobbat som driftingenjör i Hjo, Tibro och Karlsborg sedan 2012 – men nu säger vi välkommen till oss i Hjo på heltid!

*PFAS-4 (summan av 4 olika PFAS-ämnen)