Kronprinsessparet på digitalt besök

1 september 2021

Kommun och politik

Även kungliga besök genomförs numera digitalt och i måndags var det dags för Hjo kommun att ta emot kronprinsessparet. Under samtalet diskuterades bland annat skola, byggnation och framtida utveckling.

Den som tog emot i det digitala rummet var kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker.

— Vi pratade en hel del om att det just nu går väldigt bra för Hjo kommun. Vi växer och då behöver vi också utöka vår service med till exempel en ny skola men också fortsätta att rusta upp de skolor vi redan har. Vi berörde också kommunens kompetensförsörjning, vårt rika näringsliv och att vi ständigt jobbar med att utveckla Hjo som boendeort med hög livskvalitet och stora mått av trygghet, säger Catrin Hulmarker.

Tomter och strandskydd

— Vi berörde också frågan om svårigheter att hitta bra mark att exploatera för att möta efterfrågan av byggbara tomter. Ett problem är att strandskyddslagen slår fel i områden som vårt där vi har gott om sjönära områden som vi vill tillgängliggöra för fler. Det faktum att vi som liten kommun ibland har svårt att kunna dra nytta av vår ”litenhet” och de fördelar som det för med sig då mycket av de statliga propåerna är anpassade till större kommuner och större sammanhang. Ibland borde man få göra lite olika för att uppnå lika! säger Catrin Hulmarker.

Stolt över kommunen

— Det känns bra att få den här stunden med kronprinsessparet och att kunna ge dem en bild av hur det ser ut hos oss nu när de inte har samma möjligheter att besöka oss som tidigare. Jag är stolt över vår kommun och våra medarbetare så jag hoppas att det inte dröjer allt för länge tills vi kan visa dem detta live, avslutar Catrin Hulmarker.