Lokala trafikföreskrifter

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

För att skapa en säker och framkomlig trafikmiljö tar länsstyrelsen och kommunen beslut om lokala trafikföreskrifter. Exempel på sådana regleringar är hastighetsbegränsning, enkelriktad trafik, förbud att stanna och tidsbegränsad parkering.

Gäller bestämmelsen inom tättbebyggt område beslutar kommunen med undantag för vägar där staten är väghållare. Kommunen beslutar dock för samtliga vägar inom tättbebyggt område om föreskrifterna gäller färdhastighet, stannande eller parkering. 

Utanför tättbebyggt område beslutar endast kommunen på kommunala vägar.  
De lokala trafikföreskrifterna publiceras på Svensk trafikföreskriftssamling på Transportstyrelsens hemsida. Där finns alla giltiga lokala trafikföreskrifter för hela Sverige. Polisen ansvarar för övervakningen.