Kvalitetsregister - bättre kvalitet i vården

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

En röd tråd som formar ett hjärta

Vi som arbetar inom vård- och omsorg strävar efter att göra vården så bra som möjligt för dig. För att kunna utveckla och säkra vårdens kvalitet är Hjo kommun ansluten till ett antal nationella kvalitetsregister som BPSD, Senior alert och Svenska palliativregistret.

Varför är det viktigt att delta?

Kvalitetsregistren gör det möjligt för oss att följa upp och förbättra vården för dig och andra patienter i samma situation. Med uppgifterna i registret får vi unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig som patient och vilka som inte längre bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten. Genom att lämna ditt bidrag till kvalitetsregistret är du med och förbättrar vården.

Vilka kvalitetsregister finns det?

Vård och Omsorg är med i tre stycken kvalitetsregister; Senior Alert, Svenska registret för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) och Svenska Palliativregistret. Du hittar länkar till registren till höger. Du kan också läsa mer i vår informationsbroschyr

Dina rättigheter
  • Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du får.
  • Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret.
  • Du kan få information om vid när någon tagit del av dina uppgifter
  • Du har rätt till skadestånd om dina uppgifter hanteras i strid med personuppgiftslagen
  • Du kan begära rättelse om dina uppgifter inte hanterats enligt personuppgiftslagen
  • Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registreras om dig (registerutdrag).