Kurs i Samhällsorientering

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

En röd damcykel som står på en kullerstensgata med gamla hus

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, svensk demokrati och hur det svenska samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information för en bra start i Sverige!

Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete, utbildning, bostad, hälsa, sjukvård, barn och familj.

Kursen pågår under hundra timmar och är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera.

Kursen är gratis.

Vem kan gå kursen?

Samhällsorienteringen är för dig som är ny i Sverige och är mellan 18 och 64 år, du har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare och folkbokfördes i Sverige för första gången efter den 1 maj 2013.

Samhällsorienteringen erbjuds inte till dig som är:

  • Medborgare i ett EES-land eller Schweiz.
  • Gymnasiestuderande.
  • Arbetskraftsinvandrare.
  • Gäststuderande/gästforskare.

Anmälan

Du anmäler dig genom att kontakta rektor för SFI.

Samarbete mellan 15 kommuner i Skaraborg

För att säkerställa en hög kvalité oavsett boendeort har Skaraborgs samtliga 15 kommuner tecknat ett avtal om att samarbeta kring samhällsorienteringen. Sedan 1 januari 2015 är det Skövde kommun som ansvarar och samordnar samhällsorienteringen i Skaraborg. Utbildningar anordnas på den ort där behovet är störst och sedan får samtalsledaren och deltagare från andra kommuner ta sig dit. Det finns också möjligheter att erbjuda samhällsorientering via distans med hjälp av modern teknik

 

Samhällsorientering

Information om Samhällsorientering Skaraborg