Program för Pollineringsveckan 18-26 maj

Pollineringsveckan 2024 logotyp

14 maj 2024

Kommun och politik, Kultur och fritid, Bygga, bo och miljö

Hjo deltar i Pollineringsveckan för att sprida kunskap om pollinerande insekter och de växter som de är beroende av och samspelar med. Under veckan kan du till exempel besöka Hjo Biodlarförening, lyssna till Mats Rosengren och besöka Naturskyddsföreningens platsloppis.

Måndag 20 maj

Kl. 15.00-15.40 Insektspyssel och sagostund (Hjo stadsbibliotek)

K.. 18.00-20.00 Öppet Hus Hjo Biodlarförening (Banvaktsstugan vid Coop)

Onsdag 22 maj

Kl. 14.00-18.00 Naturskyddsföreningen uppmärksammar Den biologiska mångfaldens dag med plantloppis (Samskoleparken)

Fredag 24 maj

Kl. 10.00 Invigning av Kulturgården i Kulturkvarteret. Förskolebarn sjunger på invigningen (Kulturkvarteret)

Kl. 14.00 Mats Rosengren kommer till Kulturgården och pratar om äppelträd, ympningsteknik, pollinerare och vikten av att välja lokala växter och träd framför trendiga (och kanske främmande, invasiva) sorter. Kulturkvarteret bjuder på fika. (Kulturgården, Kulturkvarteret) 

Utställningar hela veckan i Kulturkvarteret

Hjo Biodlarförening informerar om föreningen och deras kurser. Utställning av en tom visningsbikupa.

Information från Naturskyddsföreningen

Förskolorna ställer ut insektshotell, insekter och blommor skapade av återbrukat material.

Quiz om pollinatörer

Hälsoslingan har quiz med tema pollinatörer.

Pollineringsveckan i Hjo arrangeras av Hjo kommun i samarbete med Naturskyddsföreningen och Hjo biodlarförening.