Yrkesvuxutbildning/kombinationsutbildning på Lärcentrum Hjo

Kontakter

Vuxna elever sitter i klassrummet och lyssnar på läraren.

23 maj 2024

Förskola och skola

Vill du gå en utbildning med stor chans till jobb? Sök då någon av våra yrkesinriktade utbildningar: Park och grönytor eller Lokalvård.

Vår populära utbildning inom park och grönytor startar återigen upp i augusti. 

Flera av årets elever har fått jobb efter slutförd utbildning! Utbildningen pågår under 40 veckor. Du läser både på plats på skolan, studerar hemma och du har under hela utbildningen praktik inom området.

 

Vi kommer även återuppta utbildningen inom lokalvård. Denna har också gett flera av eleverna jobb efter slutförd utbildning. Utbildningen pågår under 20 veckor. Du läser både på plats på skolan, studerar hemma och du har under utbildningen praktik inom området.

Vi har på båda utbildningarna begränsat antal platser. Har du frågor om vad utbildningen innebär eller behöver du kontakt med studie och yrkesvägledare kan du kontakta oss för mer information. Du kan hitta ansökan här.