Hamnbacken avstängd för biltrafik den 2-13 oktober

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hamnbacken i Hjo.

28 september 2023

Trafik och stadsmiljö

Hamngatan är stängd för genomfart på sträckan Stora torget - Magasinsgatan, från den 2 oktober kl. 07.00 till den 13 oktober kl. 16.00. Avstängningen beror på att vi behöver göra underhåll på vatten- och avloppsledningar mellan torget och Hjoån.

Vi kommer att gräva på Hamngatan 6 och Hamngatan 12 under avstängningen.

Omledning av trafik

Gångare och cyklister som leder cykeln kan passera. Biltrafiken leds om och vi uppmanar bilister att följa orange vägvisning. Kör gärna via Ringvägen under perioden, om du har möjlighet.

Information till boende i området

Boende som berörs i området kommer att få separat information i brevlåda eller via anslag. Hyresvärdar är informerade.

Under vissa tider kommer inte bilar att kunna passera via infarter till boendeparkeringarna. Bilarna får då köras ut under denna tid. Även detta kommer de berörda att få separat information om.

Under arbetet kommer vattnet ibland att behöva stängas av i området. De som kommer att påverkas får separat information. Direkt efter avstängningen kan vattnet vara missfärgat – spola en stund i kranen och se till att vattnet är klart och rent innan du till exempel startar tvättmaskinen efter avstängningen.

Frågor?

Kontakta Hjo kommuns kontaktcenter: 0503-350 00.