Smittsamma sjukdomar i omlopp

En kvinna snyter sig i en park på hösten.

21 november 2023

Stöd och omsorg, Förskola och skola

Just nu florerar många smittsamma sjukdomar samtidigt: covid-19, säsongsinfluensa, RS-virus och vinterkräksjuka. Kom därför ihåg att inte besöka våra särskilda boenden när du har sjukdomssymptom.

Vård- och omsorgsverksamheterna i kommunen gör dagliga riskbedömningar för att avgöra om personal och besökare behöver använda munskydd på de särskilda boendena. Det finns tre nivåer av munskyddskrav:

  1. personal använder munskydd när de är närmare en brukare än två meter
  2. personal använder munskydd när de befinner sig i samma lokal som en brukare
  3. personal och besökare använder munskydd i alla lokaler på boendet.

Vård- och omsorgschef Annika Törner påminner om att inte besöka kommunens boenden när du är förkyld och att ta ansvar för att minska smittspridningen i samhället.

Vi som medborgare ska alltid skydda vår omgivning genom att inte sprida smittan vidare när vi är sjuka. Men det är extra viktigt nu när många smittor sprids samtidigt. Vi vill inte behöva införa munskyddstvång, men kommer såklart göra det om det behövs, säger Törner.