Ingen sommargata 2024

Personer som promenerar i Hamnbacken.

21 november 2023

Näringsliv och arbete, Kultur och fritid, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Det blir ingen sommargata på Hamngatan sommaren 2024. Men ambitionen att skapa en härlig miljö på Hamngatan och runt torget finns kvar.

Under hösten har Hjo kommun undersökt möjligheterna att göra om delar av Hamngatan till sommargata under några veckor 2024.

Efter dialog med näringslivet, fastighetsägare, elevråd och allmänheten har vi kommit fram till att det inte blir någon sommargata 2024. Vi kommer däremot att kolla på andra alternativ för att utveckla området runt torget och Hamngatan i framtiden. Det skulle till exempel kunna handla om att förlänga gångfartsområdet.

Förutsättningarna för att göra Hamngatan till en sommargata är lite speciella eftersom gatunätet i Hjo ser ut som det gör. Det saknas en naturlig parallellgata där trafiken kan passera över Hjoån mellan den södra och norra delen av de centrala delarna av staden. Utan ett brett stöd från de som bor Hjo och våra företagare är det svårt att överbrygga de hinder som trafiknätet i Hjo innebär för möjligheterna att göra Hamngatan till sommargata, säger samhällsbyggnadschef Maria Berg.

Tack för era tankar

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som har bidragit med era tankar och åsikter kring sommargatan, såväl negativa som positiva. De kommer att vara användbara för oss i den framtida utvecklingen av området runt torget. Vi tar med oss lärdomar från utredningen och alla inspel från allmänheten, näringsliv och fastighetsägare in i framtiden.