Detaljplan för nya kedjehus och villatomter på Knäpplan södra

Illustration av kedjehus

17 november 2023

Bygga, bo och miljö

Detaljplanen för området Knäpplan södra har vunnit laga kraft, vilket innebär att Knäpplan-området framöver kan utökas med 24 kedjehus och ytterligare 8 villatomter.

Området där bostäderna ska byggas ligger söder om Lars i Knäpplans väg, ovanför de nuvarande bostäderna på Knäpplan.

Kommunfullmäktige har beviljat pengar till vägar, ledningar och annan infrastruktur för området 2024, vilket innebär att Hjo kommun kan börja förbereda området för byggnation redan nästa år. Tidsplanen för projektet ska fastställas tillsammans med husföretaget som ska bygga kedjehusen.

Foto: Studio Ekberg

Mer information om detaljplanen