Samtalsgrupp för föräldrar till barn med NPF-diagnoser – nu fler träffar!

Illustration av unga vuxna som pratar, med orangea pratbubblor

16 mars 2023

Stöd och omsorg, Förskola och skola

Har du ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Välkommen till vår samtalsgrupp. En grupp har träffats under våren och nu förlänger vi med fler träffar. Det finns möjlighet för fler att delta.

Vi träffas på Rödingen kl. 17-18.30

  • 29 mars
  • 26 april
  • 24 maj

Anmälan gör du här

Gruppen leds av kommunens anhörigsamordnare Kitty Sörman.

Träffarna är gratis.

Har du frågor? Hör av dig till Kitty Sörman på 0503-35298.