Hjo i topp i jämställdhetsindex

Tecken för män och kvinna med likhetstecken mellan

8 mars 2023

Kommun och politik

Hjo är en av de mest jämställda kommunerna i Sverige, enligt en undersökning som utgår från kvinnors och mäns löner, pensioner, sjukdagar, vabbdagar och föräldradagar. Hjo hamnar på plats 7 av 290 kommuner.

Länsförsäkringars jämställdhetsindex utgår från fem faktorer som påverkar den ekonomiska jämställdheten mellan män och kvinnor: löner, pensioner, sjukdagar, vabbdagar och föräldradagar.

Indexet visar att Hjo är bäst i Västra Götaland och bland de bästa i Sverige. 

Det är såklart väldigt glädjande. Vi får ett bättre samhälle i både stort och smått om alla ges samma förutsättningar och hjälps åt, säger kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker.