Möjlighet att ge synpunkter på visionen om Guldkroksområdet

Illustrerad bild av hur Guldkroksområdet skulle kunna se ut enligt visionen

5 maj 2023

Kultur och fritid

I mars presenterade vi en vision för Guldkroksområdets framtid. Visionen utgår från de tankar och idéer som kommunen tidigare har samlat in från lokala aktörer. Den 15 maj-12 juni har du möjlighet att lämna synpunkter på visionen.

Här hittar du hela visionen och en sammanfattning av den.

Du har nu möjlighet att ge din syn på vad vi bör tänka på utifrån visionen.

Visning på Kulturkvarteret

Den 15 maj-12 juni visar vi visionen på Kulturkvarteret. Där kan du läsa visionen i utskrivet format och kolla på bilder som visar visionen. Vid några tillfällen kommer personal från kommunen att finnas på plats för att beskriva förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter:

  • 15 maj kl. 9-11
  • 15 maj kl. 16-18
  • 23 maj kl. 9-11
  • 23 maj kl. 16-18

Svara på en enkät om visionen

Du kan också skicka dina synpunkter och tankar via en enkät om visionen. Sista dagen att besvara enkäten är den 12 juni. 

Dialog med våra kommunala råd

Visionen för Guldkroksområdet kommer att tas upp på de kommunala råden under våren, sommaren och tidig höst. Där ges olika grupper chans att lämna sina synpunkter.

Dialog med föreningar

Vi kommer att skicka information och länk till enkäten till alla föreningar som finns i föreningsregistret. Vi kan ordna uppföljningsträffar med föreningar som har varit involverade i utvecklingen av Guldkroksområdet tidigare om så önskas. Kontakta Hanna Nordlöf, hanna.nordlof@hjo.se för att anmäla intresse.

Frågor?

Kontakta fritidsutvecklare Hanna Nordlöf: hanna.nordlof@hjo.se 0503-354 57.

Guldkroksområdet ska förvandlas från en idrottsplats till en aktivitetspark för alla åldrar: flexibla hallar och fler möjligheter till spontan rörelse, friluftsliv och umgänge. En arkitektbyrå har skapat en vision för området, utifrån de önskemål och tankar som kommunen samlat in. Under våren vill vi höra vad lokala föreningar och Hjobor tänker om förslaget.