Silva blir ny rektor för Fågelås och Korsberga skola

Silva Carlstein står vid en bokhylla på Hammarnskolan

10 maj 2023

Förskola och skola

Den 7 augusti blir Silva Carlstein rektor för skolorna i Fågelås och Korsberga. Hon ersätter Erika Lundberg, som i stället blir rektor för förskolorna Björkdungen, Fågelbo och Hammarns förskola.

Silva Carlstein jobbar idag som förstelärare och arbetslagsledare på Hammarnskolan i Hjo kommun.

Silva har en lång erfarenhet av arbete på olika skolor i kommunen och ett stort engagemang för skolans värdegrundsarbete. Hon kommer att bli ett gott tillskott i rektorsgruppen, där hon får möjlighet att vara med och driva skolutveckling tillsammans med sina kollegor. Vi hälsar henne varmt välkommen och hoppas hon ska trivas i sin nya roll!, säger Mari-Louise Brage, skolchef.

Vill arbeta tillsammans

Som rektor vill Silva vara lyhörd, tydlig och lyfta fram vikten av att skolorna i kommunen jobbar tillsammans.

Jag ser fram emot att fortsätta arbeta i Hjo kommun och att jobba med barn och unga från ett annat perspektiv än tidigare. Det ska bli roligt och spännande!

När Silva har kommit in i sin nya roll kommer hon att påbörja rektorsutbildningen parallellt med arbetet.

Nuvarande rektor Erika Lundberg kommer från och med augusti att vara rektor för förskolorna Björkdungen, Fågelbo och Hammarns förskola.