Kommunens årsredovisning för 2022 är klar

Texten "2022 Hjo kommun Årsredovisning" och en dekorativ bakgrund

8 maj 2023

Kommun och politik

Nu är kommunens årsredovisning för 2022 klar och finns att läsa. Resultatet blev 26,7 miljoner kronor plus. I sommar skickar vi ut "Årsredovisning i korthet" till samtliga hushåll i kommunen - en sammanfattad och mer lättillgänglig version av årsredovisningen.

I årsredovisningen kan du läsa om vilka mål som har satts upp, om vi har lyckats nå målen och hur dina skattepengar har använts. 

Här kan du läsa årsredovisningen för 2022.

  • Årsredovisning

    I årsredovisningen följer kommunen upp budgeten för föregående år. Den innehåller en uppföljning av kommunens ekonomi genom verksamhetsårets bokslut, resultat- och balansräkning, drift- och investeringsredovisning samt noter och finansiell analys. I årsredovisningen följs också kommunens övergripande mål och nämndernas arbete under året upp.