Information om anläggningsbidraget

Friidrottsbanan och fotbollsplanen med vy från läktaren på Guldkroksvallen

25 maj 2023

Kultur och fritid

Information om anläggningsbidraget som föreningar med egna anläggningar kan söka.

Senast 1 april varje år, kan föreningar som äger egna anläggningar eller på lång tid hyr lokal, ansöka om anläggningsbidrag. I anläggningsbidraget ingår ett grundbidrag som beroende på anläggning, kan uppgå till högst ett halvt prisbasbelopp, samt ett driftsbidrag som beräknas utifrån föreningens redovisade driftkostnader för föregående år.

De flesta föreningar som sökte anläggningsbidrag 2023 hade av förklarliga skäl högre driftkostnader under 2022 jämfört med 2021. Det innebär att det här var första gången som ansökningarna överskred budgeten och därför har vi behövt tänka annorlunda vid fördelningen av bidraget. 2022 fick alla föreningar med egen anläggning, utöver ett grundbidrag, ett driftbidrag som motsvarade max 80 % av de totala driftkostnaderna för 2021. Tack vare grundbidraget fick en del föreningar därmed ett totalt bidrag som var större än driftkostnaderna.

Vid fördelningen av anläggningsbidraget i år har vi valt att inte betala ut mer i bidrag, än den totala driftkostnaden föreningen hade 2022. De föreningar som lyckades minska sin elförbrukning under 2022 jämfört med 2021 har prioriterats, då det är i enlighet med de uppmaningar som Energimyndigheten kommunicerat om minskad elanvändning.

Alla föreningar som ansökt om anläggningsbidrag meddelas om och hur stort bidrag som betalas ut, i ett beslut som skickas till föreningen.

Vid frågor, välkommen att kontakta Hanna Nordlöf, fritidsutvecklare: 0503-354 57, hanna.nordlof@hjo.se