17 nya tomter på gång vid folkhögskolan

Karta som visar Estrid Ericsonskolan, Folkhögskolan och placeringen av de nya tomterna bakom dessa båda

23 januari 2023

Bygga, bo och miljö

Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta om 17 nya tomter på Hjo söder 6:1 Lundby, bakom Hjo folkhögskola och Estrid Ericsonskolan. Tomtpriset kommer enligt förslaget att bli 450 kronor per kvadratmeter.

Fullmäktige kommer att ta beslut den 31 januari. Därefter kan kommunen börja förbereda tomterna. Planen är att de kommer att vara klara för försäljning till hösten.

Kostnaden för exploateringen kommer att täckas av intäkerna vid försäljning.

Alla nya tomter ska anslutas till fjärrvärmenätet.

Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att elen i första hand används till samhällsviktig verksamhet och till näringslivets behov. Med andra ord ska vi använda så lite el som möjligt för att värma upp hus, säger Catrin Hulmarker, kommunstyrelsens ordförande.

Är du intresserad av en tomt?

Anmäl dig till kommunens tomtkö via blanketten som du hittar genom att klicka här.