Utbildningar för idrottsledare och föräldrar

Elever gympar på en gräsplan

28 februari 2023

Kultur och fritid

I mars och april erbjuds utbildningar och inspiration till nya och befintliga ledare inom idrotten i Hjo samt för vårdnadshavare till idrottande barn. Allt sker i Hjo!

I mars och april kommer utbildningar för ledare, tränare och idrottsföräldrar att erbjudas i Hjo. Det kommer att vara två “spår” där det ena riktar sig till ledare (både de som redan är ledare och de som funderar på att bli) och det andra riktar sig till vårdnadshavare till föreningsdeltagande barn.  

Ledare 

Del 1: 19 mars kl.16:00-20:00 i Estrid Ericsonskolans gymnastiksal 
Del 2: 22 april kl.9:00-17:00 i Estrid Ericsonskolans gymnastiksal 

Genom att delta på båda träffarna genomför man RF SISU:s Grundutbildning för tränare. Läs mer om utbildningen här!
Utbildningen är för ledare från alla idrotter och ger en bra grund till ledarskapet. 
Det går också bra att bara vara med på det första tillfället, 19 mars, som en “miniutbildning”. Förhoppningsvis blir man av del 1 lockad att även vara med på del 2!

Föräldrar 

Träff 1 – Föräldern och barnet, Andreas Cederqvist  
28 mars kl.18:00-20:00 på Lilla park  
Innehåll: Vad motiverar mitt barn att idrotta? Hur agerar jag i min roll som idrottsförälder idag? Hur stöttar jag mitt barn på bästa möjliga sätt? Hur kan jag föra samtal med mitt barn kring behov och önskningar?  
Anmälan: Senast 25 mars till hanna.nordlof@hjo.se 

Träff 2 – Föräldern och föreningen  
20 april kl.18:00-20:00 på Lilla park  
Innehåll: Vad har föreningen och träningsgruppen för syfte och mål med verksamheten? Hur stöttar jag de tränare, ledare och domare som engagerar sig inom idrotten på bästa sätt? Vad bör jag tänka på framöver i min roll som idrottsförälder? 
Anmälan: Senast 17 april till hanna.nordlof@hjo.se 

Det är såklart önskvärt att man deltar på båda men det går att välja att bara vara med på den första eller den andra träffen. 

Läs mer om föräldraträffarna här!