"Varför finns städer och hur blev de till?" Föreläsning med stadsarkitekten den 21 februari

Antarktis i solnedgång

15 februari 2023

Kultur och fritid, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Tisdag den 21 februari håller kommunens stadsarkitekt Pål Dunér en kort föreläsning på temat "Varför finns städer och hur blev de till?", med efterföljande samtal. Alla är välkomna till Estrid Ericsonsalen på Kulturkvarteret klockan 18.30.

Vi startar med en 20 minuter lång föreläsning klockan 18.30, och fortsätter sedan med frågor och samtal. 

Slut senast klockan 19.30. 

Föreläsningen är gratis och du behöver inte anmäla dig. Vi bjuder på kaffe och kaka. Varmt välkommen! 

(Bilden är en del av föreläsningen)