Hjo-rektor en av tre svenskar på EU-konferens

Hans Johansson framför entrén till Guldkroksskolan

28 april 2023

Förskola och skola

Den 3-5 maj arrangeras konferensen ”Schools go green and digital” i Bonn i Tyskland. Hans Johansson, biträdande rektor på Guldkroksskolan i Hjo, har fått är en av Sveriges tre platser. Han hoppas knyta kontakter som ska mynna ut i ett samarbete med andra skolor i Europa.

Det känns jättekul och spännande att få den här möjligheten. Vi behöver prata mer om hur vi kan använda digitalisering för att bli mer klimatsmarta och miljövänliga. Vi lever i en globaliserad värld där det blir allt vanligare med internationella kontakter även i skolan. Då blir det automatiskt viktigt att våra elever får utveckla sina språkkunskaper men också att vi hjälper dem att få en förståelse för världen och människorna som finns i den, säger Hans Johansson.

Gemensamt projekt i framtiden

Syftet med deltagandet i konferensen är att knyta kontakter med andra skolor som man sedan ska kunna samarbeta med i undervisningen. Temat för projektet ska, precis som för konferensen, vara klimat och miljö och genomförandet ska ske i digitala forum.

Min förhoppning är att jag ska hitta åtminstone en skola från ett annat land, en annan kultur och med annat språk som våra elever kan driva ett projekt tillsammans med. Ett möjligt projekt skulle kunna vara att eleverna från de olika skolorna bygger en hemsida tillsammans. Där delar de sedan med sig av information om hur olika saker fungerar i deras egna länder. Det kan till exempel handla om hur miljöpolitiken ser ut, hur sopsortering fungerar eller hur infrastrukturen för elbilar ser ut. Då får de dels ta reda på information om hur det fungerar i Sverige, dels ta del av hur det fungerar i det andra landet. Dessutom tränar de sina digitala kunskaper och sina språkfärdigheter, berättar Hans Johansson.

Lära av andra

Men det handlar inte bara om att knyta nya kontakter under konferensen.

För egen del vill jag kunna lära av andras skolsystem och utbyta erfarenheter från skolans värld med personer från andra länder där synsätt och praxis kan skilja sig åt ganska mycket, säger Hans Johansson.

Konferensen arrangeras av Erasmus+.
Läs mer om konferensen på deras hemsida.