Arbetet vid Strömsholmsdammen är klart

24 september 2022

Bygga, bo och miljö

Nu är arbetet vid Strömsholmdammen i Hjoåns dalgång klart. Vi har rivit dammbröstet som tidigare riskerade att rasa och skada människor.

I bildspelet ser du hur det ser ut nu (bild 1) och hur det såg ut före rivningen (bild 2).